תנאי השימוש באתר Zap Rest משלוחים

1.          כללי

1.1.       ברוכים הבאים לאתר משלוחים https://www.mishlohim.co.il   ("האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת זאפ גרופ בע"מ ("החברה"), השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ("תנאי השימוש").

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו, שכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

1.2.       אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.3.       באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות, תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים, אור-קוליים ( audio-visual ), וכן עיצוב מידע, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגתו, לרבות (אך לא רק): הודעות, תגובות, כתבות, סקירות, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע לבתי עסק ונותני שירותים שונים ("התכנים"). בכפוף לתנאי השימוש, תוכלו לבצע חיפוש ולהזמין מוצרים ממגוון ספקים, אתרים ובתי עסק במגוון תחומים ("בתי העסק"), לרבות, מוצרים ממסעדות, משלוחי מזון, חנויות פרחים ומתנות, מכבסות, ציוד משרדי ודיו למדפסות, ציוד ומזון לחיות מחמד, אתרי מכירות ועסקים משלל תחומים המבצעים משלוחים. כמו כן, תוכלו לצפות בתפריטי המסעדות והגלריות של בתי העסק (ככל שיהיו), לגלוש באתרי בתי העסק המתארחים באתר ("האתרים המקושרים"), לפרסם ביקורות, המלצות וחוות דעת המתפרסמות לצד בתי העסק כפי שמופיעים באתר, ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים ("השירותים").

1.4.       באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם בחברה והן תכנים שמקורם בצדדים שלישיים לרבות במשתמשי האתר. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או העלולים לפגוע בגולשים האחרים באתר ו/או באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן רשאית החברה למחוק תכנים מעין אלו בכל עת. כמו כן קיימת אפשרות לביצוע חיפושים, חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

1.5.       לא יהיה בפעולותיה של החברה כדי להטיל עליה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של הגולשים באתר ובזכויותיה. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולשים באתר ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים מעין אלו לאתר.

1.6.       האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

1.7.       תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד למרות היותם מנוסחים בלשון זכר.

 

2.          הרשמה לאתר והרשמה למועדון הלקוחות

2.1.       כדי להשתמש בשירותים מסוימים באתר, לרבות ביצוע משלוח באמצעות האתר ו/או לצורך הרשמה לאתר ו/או לצורך הרשמה למועדון הלקוחות (כהגדרתו להלן) ו/או לצורך ביצוע משלוח והזמנה ללא רישום לאתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך, ובין היתר את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגוריך ומספר טלפון, חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם ו/או לבצע משלוח והזמנה מבלי למסור פרטים אלו.

2.2.       רישום לאתר יתבצע על גבי "טופס רישום לאתר". בנוסף לפרטים המצוינים בסעיף ‏2.1 לעיל, הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. גולש אשר מילא את טופס הרישום יקרא להלן: "גולש רשום באתר".

2.3.       כדי להירשם למועדון הלקוחות וליהנות מפרסומים ומבצעים אשר יישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני, תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך, ובין היתר את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגוריך ומספר טלפון, חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם למועדון הלקוחות מבלי למסור פרטים אלו – פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. רישום למועדון הלקוחות יתבצע על גבי "טופס הרשמה למועדון החברים". גולש אשר מילא את טופס ההרשמה למועדון החברים יקרא להלן: "חבר מועדון הלקוחות".

2.4.       גולש אשר נרשם לשירותים מסוימים באתר, לרבות ביצוע הזמנת משלוח, ו/או גולש רשום באתר ו/או חבר מועדון הלקוחות כמפורט בסעיפים ‏2.1 - ‏2.3 לעיל ייקרא להלן גם: "גולש רשום". טופס רישום לאתר ו/או טופס הרשמה למועדון החברים ו/או כל טופס רישום אחר לשירותים מסוימים באתר ייקרא להלן גם: טופס רישום".

2.5.       הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

2.6.       החברה תהא רשאית לנהוג במאגרי המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או מפרסמים שונים.

2.7.       לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.

2.8.       במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים המופיעים בטופס הרישום, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.

2.9.       החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

2.10.     הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע אישי מפורטים בסעיף ‏10 להלן ("מדיניות הפרטיות").

2.11.     מובהר כי החברה אינה מתחייבת לשלוח פרסומים ו/או מבצעים ו/או מידע אחר לגולש רשום. עוד יובהר כי החברה אינה מתחייבת לכך שהמבצעים, ההנחות או המחירים שישלחו לגולש רשום ישקפו בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק וייתכנו מוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. המחירים המופיעים הינם המחירים אשר נמסרו לחברה על ידי בית העסק ולחברה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למחירים אלו ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.

2.12.     לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.

2.13.     במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים המופיעים בטופס הרישום, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.

2.14.     החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.


3.          ביצוע הזמנה

3.1.       במסגרת השירותים באתר, המשתמש יוכל לבצע משלוחים מבתי עסק שונים.

3.2.       המשתמש יוכל לבחור לבצע את התשלום לבית העסק בגין הזמנת השירות באמצעות כרטיס אשראי תקף או באמצעות תשלום במזומן או באמצעות כרטיסי הסדר אשר מאושרים לשימוש על ידי החברה ("כרטיסי הסדר").

3.3.       בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, על המשתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי באמצעות טופס מקוון מאובטח.

3.4.       בתשלום באמצעות כרטיסי הסדר, על המשתמש להזין את פרטי הכרטיס.

3.5.       המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא על אודותיו.

3.6.       החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ביצוע הזמנת השירות ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של החברה ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.

3.7.       החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי ו/או כרטיס הסדר של משתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.8.       החברה אינה ולא תהיה צד, ישיר או עקיף, לשירותי הזמנת המשלוחים. כמו כן, החברה אינה גורם מתווך בעסקאות כאמור ולא תנקוט עמדה במחלוקות, אם וכאשר יתעוררו, בין צדדים שונים בעסקה כאמור. יודגש, כי החברה לא תהא אחראית בשום מקרה להזמנת משלוח שלא כובדה במלואה ו/או חלקה ו/או הזמנת משלוח אשר איננה תואמת את הפרסום ו/או התנאים שסוכמו בין המסעדה ו/או הספק לבין הגולש ו/או לכל איחור, ביטול, טעות ו/או נזק או חסרון כיס אשר יגרמו לגולש בקשר עם שירות הזמנת משלוח, ו/או בכל מקרה של תקלה בשירותי הזמנת המשלוחים ו/או בסליקה ו/או בתשלום ו/או בתמורה שהתקבלה.

3.9.       ביטול ההזמנה ייעשה על פי מדיניות הביטולים של בית העסק דרכו בוצעה ההזמנה.

3.10.       האמור בתקנון זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ( להלן: "החוק"). ככל ותהיה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בהוראות החוק, יגברו הוראות החוק.


4.          יצירת קשר עם בתי העסק

חלק ממספרי הטלפון הנכללים באתר הינם חלק משירות תוכן המופעל על-ידי החברה, ומספרים אלו מפנים את המתקשר לבית העסק המתפרסם באתר ("מספר הזהב"). משתמש העושה שימוש במספר הזהב, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש. בכפוף לאמור בסעיף ‏10 להלן, החברה לא תעשה שימוש במידע כאמור לצרכים פרסומיים וכן לא תעביר את המידע לצד שלישי כלשהו.


5.          ביקורות, תגובות, חוות דעת והמלצות באתר

5.1.       באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות ביקורות, המלצות וחוות דעת המתפרסמות לצד בתי העסק כפי שמופיעים באתר, אשר מאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"). פרסום המלצות וצפייה בתכנים פתוחים לשימושם של כלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר.

5.2.       המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לבית העסק ו/או לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור.

5.3.       כמו כן, החברה תבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של אמינות ההמלצות באמצעות סקרים טלפוניים המופנים לגולשים ו/או באמצעות פניה לכתובות הדוא"ל של הגולשים, וכן באמצעות בדיקות פנימיות של החברה ("סקרי אמינות"). תוצאות סקרי האמינות יפורסמו באתר לצד חוות הדעת, ובהסכימך לתנאי שימוש אלו הנך מסכים כי החברה תיצור עימך קשר לצורך ביצוע סקרי אמינות. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות הינו במשתמשי האתר ולפיכך אין החברה אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

5.4.       החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לאתר ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות ו/או במסגרת האתר והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.

5.5.       החברה רשאית לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

5.6.       החברה רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם המלצה באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת מבית העסק ו/או נותן השירות.

5.7.       התכנים שמפרסמים גולשים באתר אינם מבטאים את דעתה של החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם או דיוקם. החברה אינה נושאת באחריות לתכנים שמפרסמים הגולשים באתר. למען הסר ספק מובהר, כי האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולש שמסר אותם לפרסום, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לגולש ו/או לבתי העסק כתוצאה מכך.

5.8.       בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום המלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

5.9.       ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות ו/או באתר אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות ו/או באתר וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

5.10.     תכנים שיפורסמו בהמלצות ו/או באתר יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום באתר ו/או בהמלצות, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.


6.          מאמרים וביקורות מקצועיות

6.1.       באתר קיימים גם מאמרים, וביקורות הנכתבים על ידי אנשי מקצוע ו/או צוות האתר ואשר מאפשרים לגולשים לקבל מידע והמלצות על אודות בתי עסק ("מאמרים"). עם זאת, המידע המופיע במאמרים הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.


7.          קופונים

7.1.       באתר תוכלו למצוא הטבות, הנחות וקופונים ("קופונים") המתפרסמים לצד בתי העסק ו/או לצד מוצרים שונים מאת בתי העסק ו/או באתר, כפי שהתקבלו מבתי העסק. מימוש הקופונים יהא אפשרי בהצגת ו/או בשימוש בקופונים תקפים בלבד, ויבוצע ישירות על ידי בית העסק ובאחריותו הבלעדית. החברה אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם הקופונים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בנוגע לאופן מימושם, תוקפם, איכותם והתאמתם לפרסום באתר או לצרכי הגולש.

7.2.       החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים לאחר השימוש בקופונים ישקפו בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק וייתכנו מוצרים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. המחירים המופיעים הינם המחירים אשר נמסרו לחברה על ידי בית העסק ולחברה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למחירים אלו ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.


8.          מחירים

8.1.       החברה מציגה באתר את מחיריהם של מוצרים ושירותים שונים ואת מחירי דמי המשלוח, כפי שהתקבלו מבתי עסק ומפרסמים שונים וכן ממקורות שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ("מחירים").

8.2.       השימוש באתר, לרבות ההסתמכות על המחירים ורכישת מוצרים ו/או שירותים הינו בהתאם לתנאי השימוש באתר. החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השוק המתאים לכל סוג של מוצר או שירות, וייתכנו מוצרים ושירותים מקבילים שמחירי השוק שלהם נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר ו/או לרכישה. לחברה אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, לנתונים המופיעים במחירים ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.

8.3.       החברה לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המחירים לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי בית העסק ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג במחירים.


9.          קניין רוחני

9.1.       כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

9.2.       בעצם שימושך באתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידה כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

9.3.       הינך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.


10.       פרטיות

 

10.1.    מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרים, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על הגולש").

10.2.    החברה רואה חשיבות בשמירה על פרטיותכם, ולכן עושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע על הגולש ועל פרטיותכם.

10.3.    הנתונים שתמסרו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אליכם (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני).

10.4.    בכל עת תוכלו לפנות לחברה בכתב ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים לא תוכלו לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה.

10.5.    החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלכם לצדדים שלישיים, אלא במקרים בהם תמצא החברה כי איזו מפעולותיכם באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעתם באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיכם לצד הטוען כי נפגע מכם או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

10.6.    החברה רשאית להשתמש במידע על הגולש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, לצורכי יצירת קשר איתכם או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את הגולשים באתר באופן אישי. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

10.7.    החברה רשאית לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבלו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. החברה לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמתם לכך במפורש.

10.8     החברה עורכת מעת לעת תחרויות שבחלקן נושאות פרסים. המשתמש מאשר כי בעת הירשמו לאתר הוא מאשר לחברה לפרסם את שמו ופרטים נוספים שלו הקשורים באותה תחרות שנערכת ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בגין פרסום פרטים אלו

10.9.    החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

10.10.    החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

10.11  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של זאפ. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט להלן.

 


11.        קישורים לאתרים אחרים

11.1.     האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם קשורים או שייכים לחברה ("האתרים האחרים"). חשוב לדעת כי החברה אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, לשימוש באתרים האחרים וכי אין לה שליטה או אחריות או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של החברה לבקר בהם. ייתכן, שבחלק מהאתרים האחרים תמצאו תכנים שאינם הולמים את צורכיכם או ציפיותיכם, שיכללו תכנים לא חוקיים או לא מוסריים או שהם יקוממו או ירגיזו אתכם.

11.2.     חשוב לזכור כי חלק מהקישורים לאתרים האחרים הועלו על ידי גולשים באתר ו/או על-ידי צדדים שלישיים, לכן יש להתייחס לקישורים אלו בזהירות. עצם הימצאותו של קישור באתר אינה מלמדת כי תוכנו מהימן, מלא או עדכני. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לאתרים האחרים, וגלישתכם לאתרים האחרים נעשית על אחריותכם בלבד.


12.        הגבלת אחריות

12.1.     השימוש באתר ובכלל השירותים המוצעים בו, ובכל פעילות אחרת באתר הינה על אחריות הגולשים באתר בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא ( As is ) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. חשוב לזכור כי התכנים שאתם מפרסמים באתר יהיו חשופים לגולשים בכל רשת האינטרנט, וכי החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבלו או לכל נזק שייגרם לכם, לרכושכם ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרתם לפרסם.

12.2.     התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת הפורומים השונים.

12.3.     הצבת תגובות ו/או מידע מסחרי ו/או המידע פרסומי ו/או מידע על בתי עסק באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. בפרסום התכנים החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם, והסתמכות הגולשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים אליהם קיים קישור נעשה על אחריות   הגולשים עצמם בלבד.

12.4.     מובהר בזאת כי כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים, מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור ( Link ) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, וכן כל רכישה או משלוח, בין שבאמצעות כרטיס אשראי, בין שבמזומן ובין שבכל אמצעי תשלום אחר, וכן כל תשלום דמי משלוח ו/או תשלום עבור רכישה ו/או סליקת כרטיסי אשראי – אינם כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין בית העסק או המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כאמור שתוצע באחד מן התכנים המופיעים באתר, לרבות במודעות המתפרסמות באתר ו/או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות תכנים ופרסומים אלו. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות לשירותים ולמוצרים, לרבות טיב המוצרים ו/או השירותים, למשלוח, לתשלום ולהעברתו, לאחריות בגין אספקת המוצר ו/או אחריות לשלמותו תקינותו ותיקונו, ואלו יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין בית העסק או המפרסם הנוגע בדבר.

12.5.     החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

12.6.     החברה לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של בית העסק ו/או המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. במקרה בו החברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

12.7.     החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. לגולשים לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

12.8.     לגולשים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, החברה תהא רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך.


13.        הסכמה לתנאי השימוש באתר

13.1.     החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

13.2.     החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף בקבוצת זאפ גרופ ("תאגידי זאפ גרופ") ו/או כל חברה השולטת במי מתאגידי זאפ גרופ ו/או כל חברה המצויה בשליטת מי מתאגידי זאפ גרופ, כפי שיהיו מעת לעת.

13.3.     בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש באתר, הגולשים באתר מתחייבים כי לא יעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:

13.3.1. יתחזו לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו.

13.3.2. יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

13.3.3. ישנו, יעבדו, יעתיקו, ישאבו מידע, יתאימו, יתנו רישיון משנה, יתרגמו, ימכרו, יבצעו פעולות של הנדסה חוזרת, יפרקו או ירכיבו מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

13.3.4. יאספו או יאגרו מידע על הגולשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיצו דואר זבל ( SPAM ) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר.

13.3.5. יציבו את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ( mirror ) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.

13.3.6. ישתמשו בכל רובוט, "תולעת" ,( spider ) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

13.3.7. יפריעו או יקטעו את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

13.3.8. יעשו שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או יטרידו אדם אחר בכל דרך שהיא.

13.3.9. יאספו או יאגרו מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן ימכרו, יפיצו או יעשו כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.


14.        שונות

14.1.     החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

14.2.     תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

14.3.     על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה אם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.