לצערנו לא נמצאו מסעדות נוספות המבצעות משלוחים לדישון